About Us

Batıkent Educational Institutions was founded for the purpose of providing the best service in the field of education in 2016. The very existence of Batıkent Educational Institutions is to offer the youngsters of our country best educational opportunities with which they can experience national and multicultural values that they will hand down to the next-generation. In the same year, Private Batıkent Kindergarten, Primary, Secondary and High Schools were started with the aim of passing on our institutional values, which are based on universal features, to the future generation. Batıkent Educational Institutions sits on 10,000 square meters where it has 44 technologically-equipped classrooms, drama, music and art rooms, science laboratories and sports halls in total. 

Our Values

Batıkent Educational Institutions adheres to the principle of continuous development in line with democracy, secularism and republicanism. Staff at Batıkent Educational Institutions enthusiastically embraces the values of democracy, secularism and republicanism.

Being a member of Batıkent Educational Institutions represents loyalty, solidarity and cooperation. 

By upholding the aforementioned values, staff at Batıkent Educational Institutions firmly believes that they can achieve their dream of educating a generation of youngsters who: 

Seek academic perfectionism
Focus on being scientific
Are fair and eager to struggle
Are modern and loyal to their national values
Are honest, respectful, benevolent and cognizant of the vitality of diversity

EĞİTİM İLKELERİMİZ

Yaparak- yaşayarak öğrenme,
Öğrenci merkezli eğitim,
Eğitimi uluslararası programlarla destekleme,
Bilgilerin içselleştirilmesi,
Analiz-sentez yeteneğinin kazandırılması,
Yararlı hobiler edinilmesi,
Yetenek ve yaratıcılıkların ortaya çıkarılması,
Öğrencilerde araştırma merakı uyandırılması,
Okul ile günlük yaşam arasında sağlıklı bağlar kurulması.

FARKIMIZ

Teknolojinin getirdiklerini eğitimde kullanabilmek adına, Teknolojiki Eğitim Projesini gerçekleştirdiğimiz Batıkent Eğitim Kurumlarında, tüm öğretmenler ana sınıfından 12.sınıfa kadar tüm öğrencilere bilişim teknolojilerinin sistemleriyle ders verir.

2016 yılından başlayarak teknolojiyi bilime ulaşmada bir araç olarak kullanmaya devam edeceğiz.

Google eğitim uygulamaları ve seçilmiş diğer eğitsel uygulamalar ile akademik sistemler bütünlüğünde yürüteceğiz. Ayrıca laboratuvarlarımız ve teknoloji sınıflarımızda 3 boyutlu tasarımlı ders etkinlikleri yürüteceğiz.

12 yıllık kesintisiz eğitim Batıkentte

Batıkent Eğitim Kurumları, ana sınıfından Anadolu lisesine kadar kesintisiz eğitim sunar. Batıkent’te akademik mükemmelliği hedefleyen, mücadele ruhuna sahip, adil, çağdaş, saygılı, yardımsever, ulusal kültüre sahip çıkan, farklılıkları zenginlik sayan, dürüst ve bilinçli bir gençlik yetiştiriyoruz.

Spor ve sanatla iç içe eğitim Batıkent’te

Batıkent Eğitim Kurumlarının eğitim anlayışının temelinde araştıran, sorgulayan, eleştirel bakabilen; sanata, müziğe ve spora yaşamın vazgeçilmezleri gözüyle bakan gençler yetiştirmek yer alır. Okullarımızda öğrencilerimizin yeteneklerini keşfetmelerini sağlayacak ortam yaratır ve onları yönlendiririz. Görev ve sorumluluk alacakları etkinlikler düzenleyerek yeteneklerini sergileme şansı veririz.

Hayata hazırlayan eğitim Batıkent’te

Batıkent Eğitim Kurumlarımızın okul öncesi seviyesinde, temel eğitim ilkelerimizden biri de; öğrencilere aktif olarak katılabilecekleri bir öğrenme ve oyun ortamı sağlayarak; ilgi, yaşantı ve beceriler kazandırmamızdır. Yapılan tarihi, sosyal ve kültürel geziler ve ilgili çalışmalar; öğrencilerin estetik zevklerini geliştirmelerine, çevreye duyarlılığına sahip olmalarına, insanlar arası ilişkilerde problem çözümüne yönelik davranışları kazanmalarına destek olacak şekilde düzenleriz.

Ana sınıflarımızda başlayan portfolyo paylaşımları ile ilkokul ve ortaokulda gerçekleşen proje sunumları; Lisemizde uygulanan YGS LYS programı çerçevesindeki çalışmalara öğrencilerimizi hazırlarken; 21. yüzyıl becerilerine sahip, araştıran, sorgulayan, yaratıcı ve kendine güvenen gençlerin yetişmesine de yardımcı oluyoruz.Tüm öğrencilerimize başarı odaklı kazanımlar sunacağız.

Batıkent’te öğrencilerimiz sadece üniversiteye değil, özgür, mutlu ve başarılı bireyler olarak hayata da hazırlanır.

©2018 - Batıkent All Rights Reserved. TTR BİLİŞİM