Özel Batıkent Eğitim Kurumları toplumcu cumhuriyetçi laik  çizgisinde sürekli gelişimi ilke ediniriz. Batıkent Eğitim Kurumları öğrenci, öğretmen ve çalışanları olarak sahip olduğumuz değerleri gönülden benimseriz.

Batıkentli ruhunu  hissetmek, kuruma yürekten bağlılık, yardımlaşma ve dayanışma bilincini de beraberinde getirir.

  • Akademik mükemmelliği hedefleyen,
  • Bilimselliği odak noktasında tutan,
  • Mücadele ruhuna sahip, adil,
  • Çağdaş ve ulusal kültürüne sahip çıkan,
  • Saygılı, yardımsever, farklılıkların zenginliğinin bilincinde
  • Dürüst, yardımsever ve bilinçli bir gençlik yetiştirmenin değerlerimize sahip çıkarak başarılacağına inanırız.

· Yaparak- yaşayarak öğrenme,

· Öğrenci merkezli eğitim,

· Eğitimi uluslararası programlarla destekleme,

· Bilgilerin içselleştirilmesi,

· Analiz-sentez yeteneğinin kazandırılması,

· Yararlı hobiler edinilmesi,

· Yetenek ve yaratıcılıkların ortaya çıkarılması,

· Öğrencilerde araştırma merakı uyandırılması,

· Okul ile günlük yaşam arasında sağlıklı bağlar kurulması.

Teknolojinin getirdiklerini eğitimde kullanabilmek adına, Teknolojiki Eğitim Projesini gerçekleştirdiğimiz Batıkent Eğitim Kurumlarında, tüm öğretmenler ana sınıfından 12.sınıfa kadar tüm öğrencilere bilişim teknolojilerinin sistemleriyle ders verir.

2016 yılından başlayarak teknolojiyi bilime ulaşmada bir araç olarak kullanmaya devam edeceğiz.

Google eğitim uygulamaları ve seçilmiş diğer eğitsel uygulamalar ile akademik sistemler bütünlüğünde yürüteceğiz. Ayrıca laboratuvarlarımız ve teknoloji sınıflarımızda 3 boyutlu tasarımlı ders etkinlikleri yürüteceğiz.

12 yıllık kesintisiz eğitim Batıkentte

Batıkent Eğitim Kurumları, ana sınıfından Anadolu lisesine kadar kesintisiz eğitim sunar. Batıkent’te akademik mükemmelliği hedefleyen, mücadele ruhuna sahip, adil, çağdaş, saygılı, yardımsever, ulusal kültüre sahip çıkan, farklılıkları zenginlik sayan, dürüst ve bilinçli bir gençlik yetiştiriyoruz.

Spor ve sanatla iç içe eğitim Batıkent’te

Batıkent Eğitim Kurumlarının eğitim anlayışının temelinde araştıran, sorgulayan, eleştirel bakabilen; sanata, müziğe ve spora yaşamın vazgeçilmezleri gözüyle bakan gençler yetiştirmek yer alır. Okullarımızda öğrencilerimizin yeteneklerini keşfetmelerini sağlayacak ortam yaratır ve onları yönlendiririz. Görev ve sorumluluk alacakları etkinlikler düzenleyerek yeteneklerini sergileme şansı veririz.

Hayata hazırlayan eğitim Batıkent’te

Batıkent Eğitim Kurumlarımızın okul öncesi seviyesinde, temel eğitim ilkelerimizden biri de; öğrencilere aktif olarak katılabilecekleri bir öğrenme ve oyun ortamı sağlayarak; ilgi, yaşantı ve beceriler kazandırmamızdır. Yapılan tarihi, sosyal ve kültürel geziler ve ilgili çalışmalar; öğrencilerin estetik zevklerini geliştirmelerine, çevreye duyarlılığına sahip olmalarına, insanlar arası ilişkilerde problem çözümüne yönelik davranışları kazanmalarına destek olacak şekilde düzenleriz.

Ana sınıflarımızda başlayan portfolyo paylaşımları ile ilkokul ve ortaokulda gerçekleşen proje sunumları; Lisemizde uygulanan YGS LYS programı çerçevesindeki çalışmalara öğrencilerimizi hazırlarken; 21. yüzyıl becerilerine sahip, araştıran, sorgulayan, yaratıcı ve kendine güvenen gençlerin yetişmesine de yardımcı oluyoruz.Tüm öğrencilerimize başarı odaklı kazanımlar sunacağız.

Batıkent’te öğrencilerimiz sadece üniversiteye değil, özgür, mutlu ve başarılı bireyler olarak hayata da hazırlanır.