REHBERLİK

Özel Batıkent Okulları Rehberlik Birimi’nin verdiği hizmetlerin önceliğini öğrenciler oluşturmaktadır. “Dünyaya Yön Verebilecek Liderler” yetiştirmek amacıyla gerçekleştirilen rehberlik faaliyetlerinin başında yaşam becerileri eğitimi ve öğrenci koçluğu yer almaktadır.

Öğrenci Koçluğu Sistemi

Öğrenci koçluğu sistemi, öğrencinin akademik ve manevi-sosyal gelişiminin birebir takibinin sağlandığı bir sistemdir. Her öğrenci koçunun takip ettiği ve yakından ilgilendiği, koçluk sistemi çalışmaları yürütülmektedir. Koç, her hafta grubuyla “koçluk saatinde bir araya gelir; değer eğitimi çalışmalarını ve öğrencilerin akademik başarılarının takibini yapar. Bunun yanı sıra, her koç, düzenli olarak grubundaki her bir öğrenciyle özel görüşmeler planlar.

Özel Batıkent Okulları Öğrenci Koçu,

Öğrencinin gelişiminde veli-öğretmen-öğrenci etkileşiminin öneminden hareketle veli ziyaretleri yapar,

Belli zaman dilimlerinde velilerle yüz yüze ve telefonla görüşmeler gerçekleştirir. Hem öğrenciler hem de velilerle sosyal faaliyetler düzenleyerek nitelikli beraberliği sağlar.

Rehberlik Dersleri ve Yaşam Becerileri Eğitimi

Rehberlik derslerinde öğrencilerin sınıf düzeyleri ve gelişim basamaklarına uygun olarak planlanmış “yaşam becerileri” eğitim ve etkinliklerini yürütülür.

Yaşam Becerileri Eğitimi çalışmaları bireylerin kişisel, sosyal, akademik, mesleki ve ahlaki anlamda gelişmelerine yardımcı olmak amacıyla hazırlanmış gelişim programlarıdır. Bu programda yer alan kendini tanıma, özgüven, hedef belirleme, zorluklarla baş edebilme, duygusal zekâ, yaratıcı düşünme, zaman yönetimi, iletişim becerileri, karakter eğitimi, planlı ve etkili öğrenme vb. konularla öğrencinin akademik ve sosyal-psikolojik gelişimi desteklenir.

Bireysel Görüşmeler

Özel Batıkent Okulları Rehberlik Birimi,

Eğitim koçunun, branş öğretmeninin, velinin ya da öğrencinin kendi talebi üzerine öğrencilerle bireysel görüşmeler yapar ya da grup çalışmaları gerçekleştirir. Bu görüşmelerde:

 • Öğrencilerin kendilerini daha iyi tanımalarına,
 • İçlerindeki yetenekleri keşfetmelerine,
 • Öğrencinin kendi problemini tanımlayabilmesi ve çözüm yolunu üretebilmesine karşılaştıkları akademik-sosyal ve duygusal problemlerin çözümüne yardımcı olmak temel amaçtır.

Test ve Envanterler

Öğrencilere yönelik hizmetlerin, öğrencinin ihtiyacını tam olarak karşılayabilmesi amacıyla Rehber öğretmen tarafından test ve envanterler uygulanır. Test ve envanterlerin sonuçlarına göre her öğrencinin bireysel olarak ihtiyaç duyduğu duruma yönelik program gerçekleştirilir.

 • Dikkat Eksikliği Testi
 • Başarısızlık Nedenleri Anketi
 • Sınav Kaygısı Ölçeği
 • Problem Tarama Envanteri

Seminer ve Sunumlar

Özel Batıkent Okulları Rehberlik Birimi, öğrencilerin içinde bulunduğu gelişim dönemlerine uygun olarak yıl boyunca çeşitli seminerler düzenler.

 • Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Sistemi
 • Motivasyon ve Başarı
 • Verimli Ders Çalışma
 • Test Çözme Teknikleri
 • Sınav Kaygısı ile Başa Çıkma
 • Sınava Az Kala

Özel Batıkent Okulları Rehberlik Birimi,  öğretmenlerle de bireysel görüşmeler gerçekleştirir. Öğrencilerin akademik ve sosyal gelişiminin takibinin sağlandığı bireysel görüşmelerin yanı sıra öğretmenlere bilgilendirmeye yönelik eğitim ve seminerler düzenlenir.

Özel Batıkent Okulları Rehberlik birimi, çalışmaların ve öğrencinin akademik, sosyal ve duygusal gelişiminin sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için veli-öğrenci-öğretmen etkileşimini önemser. Bu nedenle velilerle bireysel görüşmeler yapar ve gizlilik ilkesine sadık kalarak veli ile paylaşımda bulunur.

Velilerle yapılan bireysel görüşmelerin yanı sıra seminer ve eğitim atölyeleri gerçekleştiren Özel Batıkent Okulları Rehberlik Birimi, velinin, öğrencisinin içinde bulunduğu gelişim özellikleri hakkında bilgi sahibi olmasını amaçlar.

 • Velimize yönelik rehberlik etkinlikleri:
 • Aile Gelişim Atölyesi
 • Etkili Anne-Baba Tutumları
 • Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Sistemi
 • Çocuğum Sınav Kaygılı Yaşıyor mu?
 • Ergen ile İletişim