Batıkent Anaokulu


Anaokulunda Eğitimin Önemi
En değerli varlıklarımız olan çocuklarımızın sağlıklı, mutlu, olumlu tutum, beceri, alışkanlık ve davranışlara sahip eğitimli bireyler olarak yetiştirilmesinde erken yaşlarda verilmeye başlanan okul öncesi eğitimin büyük desteği vardır.
Kurumumuz olarak bu konuda bize düşen sorumluluğun ciddiyetiyle, yarınlarda var olabilecek, fark yaratan bireyler yetiştirme hedefiyle ana okullarımızda, ilköğretim olgunluğu kazandıran ana sınıflarımızda, öğrenci merkezli, düşündüren, sorgulatan, çocukların kendi kendilerine öğrenmeleri için onlara fırsatlar verilen ve en önemlisi akademik başarı yanı sıra hayat başarısını da temel alan nitelikli bir okul öncesi eğitimini hedeflemekteyiz.

GENEL AMAÇLAR
İlkokula hazırlık; Çocukları okul yaşamının sosyal ve zihinsel yönden hazır oluşlarını cevap verecek bilgi beceri ve tavırla sahip kılmak,
Çocukları ilköğretime hazırlamak,
Çocukların hayal güçlerinin gelişimi, yaratıcı yollarla düşünce ve duygularını anlatabilme ve iletişim kurabilme becerilerini kazandırmak,
Çocukların Türkçeyi doğru ve güzel konuşmalarını sağlamak.

ÇOCUĞUN GELİŞİMİ İLE İLGİLİ AMAÇLAR
Çocuğun fiziksel ve zihinsel gelişiminde etkinlik sağlamak,
Çocukta duygusal güveni sağlamak,
Etkin bir sevgi anlayışının yaratılması,
Çocuğun sağlıklı sosyalleşme süreci içinde gelişmesine olanak sağlamak,
Grup çalışma ve grup içi sağlıklı etkileşim olanaklarının sunulması,
Sosyal çevrenin tanınması için gerekli etkinliklerin düzenlenmesi,
Temel alışkanlıkların kazandırılması,
Benlik kavramının gelişmesi,
Öz denetim sağlanması,
Akıl yürütme yeteneğinin genişletilmesi,
Okul yaşamı için gerekli sosyal becerilerinin elde edilmesini sağlamak.
©2021 - Batıkent Tüm Hakları Saklıdır. TTR BİLİŞİM