Eğitim Hedeflerimiz 
EĞİTİM HEDEFİMİZ 
Batıkent Eğitim Kurumları  olarak hedefimiz başarı sıralamamızı en üstlere taşımak ve akademik başarısı yüksek, bilgi yeteneklerini kullanan, bulunduğu çağa örnek olabilecek, yaşam boyu öğrenen başarılı bireyler yetiştirmektir. 

Bunun için gerek eğitim sistemimiz gerekse akademik donanımımızı yenilemek geliştirmek adına çalışmalar sürdürmekteyiz. Bunun yanında sadece Türkiye değil Dünyada geçerliliği olan eğitim sistemleriyle kendi eğitim sistemimizi harmanlayarak çağın ilerisinde bir anlayışla Eğitim Sektöründe adından çokça söz edilen bir eğitim kurumu olma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz.

Hedeflerimiz doğrultusunda Okulumuz

Öğrencilerde öğrenme isteğini ortaya çıkarmak için içsel motivasyon geliştirir.
1.Dünyanın geleceğine olumlu katkılar sağlamaları amacıyla bireylere, sosyal sorumluluk bilinci, özgüven, yüksek ahlaki değerler ve çevre duyarlılığı aşılayan programlar uygular.
2.Öğrencilerin sınavlarda başarılı olabilmeleri için onları en iyi akademik bilgi ile donatan eğitim programı çalışmaları uygular.
3.Öğrencilere 21. yüzyıl becerilerini kazandırmak amacıyla bilimsel, sanatsal, sportif ve sosyal etkinlikler düzenler.
4.Eğitimde mükemmeliyet arayışı içerisinde okul ve sürekli eğitim ve profesyonel gelişim programları uygular.
5.Öğrenci kaydından mezuniyet aşamasına kadar her süreçte ayrım gözetilmeyen bir ortamda eşitlik politikası güder.
©2021 - Batıkent Tüm Hakları Saklıdır. TTR BİLİŞİM