Rehberlik

 

SONUÇ ODAKLI REHBERLİK DESTEĞİ
Batıkent Koleji’nde gerçekleştirdiğimiz Psikolojik Danışman ve Rehberlik çalışmalarımızla asıl hedefimiz, okul öncesinden lise öğrenimine kadar her öğrencimizin potansiyeli doğrultusunda kendini gerçekleştirmesine ve donanımlı bir birey olarak yetişmesine destek olmaktır. Psikolojik Danışman ve Rehberlik ekibimiz gelişimsel temelli PDR programımız, tüm öğrencilerimize ve öğrencilerimizin yaşamında rol oynayan tüm bireylere yöneliktir. Sistemli takip ve sarmal bir yapıda hazırlanmış çalışmalardan oluşan Psikolojik Danışman ve Rehberlik sistemimiz; öğrenci, veli ve öğretmenlerimize uzman destek sunarak akademik, sosyal ve duygusal süreçlerin sağlıklı bir şekilde sürdürülmesini hedeflemektedir.

Hedeflerimiz;
 • Psiko-sosyal Gelişim
 • Sorumluluk Duygusunu Geliştirme
 • Kişisel Sorunları Çözme Becerisi Geliştirme
 • Kendini Tanıma Becerilerini Geliştirme
 • Kendini İfade Edebilme Becerilerini Geliştirme
 • Özgüven Becerilerini Geliştirme
 • Olumlu Benlik Algısını Geliştirme
 • Karşısındaki Bireyi Anlama ve Saygı Becerilerini Geliştirme
 • Görev Bilincini Geliştirmek

Akademik Gelişim
Akademik ve eğitimsel başarısını, kapasitesi ile doğru orantılı olarak en üst düzeyde geliştirme Akademik ve eğitimsel başarısını engelleyici durumlarla başa çıkma becerilerini geliştirme
Öğrenciye Yönelik Hizmetler Öğretmene Yönelik Hizmetler Veliye Yönelik Hizmetler

Öğrenciye Yönelik Hizmetler

Özel Batıkent Okulları Rehberlik Birimi’nin verdiği hizmetlerin önceliğini öğrenciler oluşturmaktadır. “Dünyaya Yön Verebilecek Liderler” yetiştirmek amacıyla gerçekleştirilen rehberlik faaliyetlerinin başında yaşam becerileri eğitimi ve öğrenci koçluğu yer almaktadır.

Öğrenci Koçluğu Sistemi

Öğrenci koçluğu sistemi, öğrencinin akademik ve manevi-sosyal gelişiminin birebir takibinin sağlandığı bir sistemdir. Her öğrenci koçunun takip ettiği ve yakından ilgilendiği, koçluk sistemi çalışmaları yürütülmektedir. Koç, her hafta grubuyla “koçluk saatinde bir araya gelir; değer eğitimi çalışmalarını ve öğrencilerin akademik başarılarının takibini yapar. Bunun yanı sıra, her koç, düzenli olarak grubundaki her bir öğrenciyle özel görüşmeler planlar.

Özel Batıkent Okulları Öğrenci Koçu

Öğrencinin gelişiminde veli-öğretmen-öğrenci etkileşiminin öneminden hareketle veli ziyaretleri yapar, Belli zaman dilimlerinde velilerle yüz yüze ve telefonla görüşmeler gerçekleştirir. Hem öğrenciler hem de velilerle sosyal faaliyetler düzenleyerek nitelikli beraberliği sağlar.

Rehberlik Dersleri ve Yaşam Becerileri Eğitimi

Rehberlik derslerinde öğrencilerin sınıf düzeyleri ve gelişim basamaklarına uygun olarak planlanmış “yaşam becerileri” eğitim ve etkinliklerini yürütülür. Yaşam Becerileri Eğitimi çalışmaları bireylerin kişisel, sosyal, akademik, mesleki ve ahlaki anlamda gelişmelerine yardımcı olmak amacıyla hazırlanmış gelişim programlarıdır. Bu programda yer alan kendini tanıma, özgüven, hedef belirleme, zorluklarla baş edebilme, duygusal zekâ, yaratıcı düşünme, zaman yönetimi, iletişim becerileri, karakter eğitimi, planlı ve etkili öğrenme vb. konularla öğrencinin akademik ve sosyal-psikolojik gelişimi desteklenir.


Bireysel Görüşmeler
Özel Batıkent Okulları Rehberlik Birimi, Eğitim koçunun, branş öğretmeninin, velinin ya da öğrencinin kendi talebi üzerine öğrencilerle bireysel görüşmeler yapar ya da grup çalışmaları gerçekleştirir. Bu görüşmelerde:
 • Öğrencilerin kendilerini daha iyi tanımalarına,
 • İçlerindeki yetenekleri keşfetmelerine,
 • Öğrencinin kendi problemini tanımlayabilmesi ve çözüm yolunu üretebilmesine karşılaştıkları akademik-sosyal ve duygusal problemlerin çözümüne yardımcı olmak temel amaçtır.

Testler ve Envanterler

Öğrencilere yönelik hizmetlerin, öğrencinin ihtiyacını tam olarak karşılayabilmesi amacıyla Rehber öğretmen tarafından test ve envanterler uygulanır. Test ve envanterlerin sonuçlarına göre her öğrencinin bireysel olarak ihtiyaç duyduğu duruma yönelik program gerçekleştirilir.

Dikkat Eksikliği Testi
Başarısızlık Nedenleri Anketi
Sınav Kaygısı Ölçeği
Problem Tarama Envanteri
Seminer ve Sunumlar

Özel Batıkent Okulları Rehberlik Birimi, öğrencilerin içinde bulunduğu gelişim dönemlerine uygun olarak yıl boyunca çeşitli seminerler düzenler.

Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Sistemi
Motivasyon ve Başarı
Verimli Ders Çalışma
Test Çözme Teknikleri
Sınav Kaygısı ile Başa Çıkma
Sınava Az Kala

Öğretmene Yönelik Hizmetler

Özel Batıkent Okulları Rehberlik Birimi, öğretmenlerle de bireysel görüşmeler gerçekleştirir. Öğrencilerin akademik ve sosyal gelişiminin takibinin sağlandığı bireysel görüşmelerin yanı sıra öğretmenlere bilgilendirmeye yönelik eğitim ve seminerler düzenlenir.

Veliye Yönelik Hizmetler

Özel Batıkent Okulları Rehberlik birimi, çalışmaların ve öğrencinin akademik, sosyal ve duygusal gelişiminin sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için veli-öğrenci-öğretmen etkileşimini önemser. Bu nedenle velilerle bireysel görüşmeler yapar ve gizlilik ilkesine sadık kalarak veli ile paylaşımda bulunur.

Velilerle yapılan bireysel görüşmelerin yanı sıra seminer ve eğitim atölyeleri gerçekleştiren Özel Batıkent Okulları Rehberlik Birimi, velinin, öğrencisinin içinde bulunduğu gelişim özellikleri hakkında bilgi sahibi olmasını amaçlar.

Velimize yönelik rehberlik etkinlikleri:
Aile Gelişim Atölyesi
Etkili Anne-Baba Tutumları
Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Sistemi
Çocuğum Sınav Kaygılı Yaşıyor mu?
Ergen ile İletişim

©2021 - Batıkent Tüm Hakları Saklıdır. TTR BİLİŞİM